Happy Hours !!!

Lễ 2/9 nhưng cửa hàng vẫn mở cửa bán bình thường. Bạn nào không có lịch đi chơi đâu xa thì hãy ghé qua mua đồ làm scrapbook hay exploding box nha. Và vui hơn đặc biệt ngày mai sẽ có chương trình giờ vàng HAPPY HOURS từ 4h chiều đến 6h tối, khi mua…

Xem thêm